اخبار

درج مقالات کنفرانس در پایگاههای علمی، دریافت گواهینامه، چاپ مقالات برگزیده در مجموعه مقالات همایش ، اهدای تندیس به مقالات برتر در روز همایش، دریافت پکیج همایش ...

ادامه مطلب

قبل از واریز هزینه ها به نکات زیر توجه نمایید: ...

ادامه مطلب

تاریخهای مهم در رابطه با همایش به شرح زیر است: ...

ادامه مطلب

مجلات نمایه مقالات